Logo edificio FUE-UJI
Logo FUE-UJI

Els Serveis Socials d'Atenció Primària: Direcció i Gestió d'Equips de Serveis Socials Municipals
Lifelong training

Cursos de Formación FUE-UJI
 
 

Classroom
Based

From 26/06/2023
to 05/07/2023

25 school hours

Registration
information

0€

PRESENTACIÓ

El curs pretén presentar els elements necessaris per a l’exercici de la funció directiva als Equips d’Atenció Primària de Serveis Socials a partir de la nova normativa que desenvolupa la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.

 

DADES GENERALS

Duració: 25 hores

Modalitat: presencial

Dates: 26, 28, 30 juny i 3 i 5 de juliol

Horario: pendiente

Lugar: Escola de Doctorat i Consell Social de la Universitat Jaume I

Teléfono de contacto: 964 38 72 09/12 

Nombre màxim de participants: 25

 
DESTINATARIS
  • Professionals de l'àmbit dels Serveis Socials d'Atenció Primària. *Procés de selecció per part de Federació Valenciana de Municipis i Províncies

 

CON LA COLABORACIÓ DE:

 

OBJETIUS
  • Aprendre a planificar i organitzar serveis.Identificar i avaluar tasques, llocs i funcions.
  • Aprendre a dissenyar procediments tècnics i generals dels diferents serveis.
  • Definir noves formes d’organització del treball, individual i d’equip.
  • Impulsar processos d’avaluació i millora.
PROGRAMA
  • Organització i estratègia en l’AP. Anàlisi de serveis i plans de millora.
  • Gestió de Recursos Humans i direcció de persones. Principals models teòrics. Estils de lideratge.
  • Avaluació de Serveis.

 

METODOLOGIA

El curs és de 2,5 crèdits ECTS, 25h presencials i 37,5h de treball autònom. El treball autònom d’eixes 37,5 compendrà la realització de les activitats i exercicis proposats pels docents.

Les persones admeses en una activitat formativa es comprometen a assistir com a mínim al 85% de les hores lectives necessàries per al’obtenció del certifi cat. L’assistència del 85% no implica necessàriament l’obtenció del certificat. Els participats hauran de seguir i realitzar les activitats, exercicis i/o proves proposades pels docents.

 

PROFESSORAT

Maria Pilar Sempere

Francisco Román Rojas

 

INFORMACIÓ DE LA MATRÍCULA

Finançat per Federació Valenciana de Municipis i Provincies.Más información
Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Dpto. de Formación
Teléfonos: 964 387 222 / 09/ 12
Fax. 964 387 010
Emails: formacion@fue.uji.es – smembri@fue.uji.es - andrea@fue.uji.es

 

FUE-UJI Trustees
companies and entities

Contact with us
we help you find what you need

Carmen
Carmen Guía

Phone: 964 38 72 16
formacion@fue.uji.es

Silvia
Silvia Membrilla

Phone: 964 38 72 09
WhatsApp: 648126119
formacion@fue.uji.es

Andrea
Andrea Navarro

Phone: 964 38 72 12
WhatsApp: 648126119
formacion@fue.uji.es

Reyes
Reyes Riera

Phone: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Siguenos

Instagram Facebook twitter linkedin youtube

Other foundation Websites

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI