Logo edificio FUE-UJI
Logo FUE-UJI


 

Jornada FUE-UJI
 
 

CONGRÉS SOBRE CULTURA I EXILI

Castelló de la Plana-Sogorb, del 1 al 4 de desembre del 2009
(Marc de congressos internacionals Setenta años después)

Organització: Universitat Jaume I, Fundació Max Aub, Fundació Universitat Jaume I-Empresa
Patrocini: Generalitat Valenciana.
Col.laboració: Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, Càtedra UNESCO de Filosofia per la Pau

_______________________________________________

CONGRESO SOBRE CULTURA Y EXILIO 

Castellón de la Plana-Segorbe, del 1 al 4 de diciembre del 2009
(Marco de congresos internacionales Setenta años después

Organización: Universidad Jaume I, Fundación Max Aub y Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Patrocina: Generalitat Valenciana
Colaboración: Grupo por la Búsqueda de la Memoria Histórica de Castellón, Cátedra UNESCO de Filosofía por la Paz

 

Dins el previst procés de celebració de congressos Setenta años después (que té lloc a seus de totes les autonomies d’Espanya, i a França i a Mèxic, en estudi de la cultura de l’època posterior a la guerra del 1936-1939), el Congrés Cultura i exili representa la participació valenciana universitària dins el cicle d congressos, sobretot, aportant una pauta d’atenció al patrimoni històric i de racionalitat científica en l’anàlisi de la cultura, la literatura i les arts, la comunicació, i les sues implicacions institucionals i socials.

Des de la Universitat Jaume I, diversos àmbits de recerca sustenten la qualitat científica del Congrés: el Departament de Filologia i Cultures Europees (temes d’estudi cultural i literari), el Departament de Ciències de la Comunicació (temes de comunicació, de valors socials i culturals, de manifestacions audiovisuals); i també institucions com la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau (estudis de Pau i Desenvolupament, i dels valors històrics i culturals que s’hi vinculen), el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, i sobretot, la Fundació Max Aub (Segorbe).


Les jornades del Congrés s'estructuren en un programa científic de quatre àmbits temàtics:

-  La comunicació i la cultura en el període relacionat amb el segon terç del segle, durant les crisis i els processos bèl·lics (sobretot, la guerra, la postguerra i l'exili espanyols de finals dels anys trenta i dècades següents); 
-  La creació literària en el marc de l'exili; 
-  Les personalitats culturals i literàries valencianes, i especialment de l'àmbit castellonenc); i 
-  Les vinculacions literàries de Max Aub i el nucli d'intel·lectuals a ell vinculats.

__________________________________________________


Dentro del previsto proceso de celebración de congresos Setenta años después (que tiene lugar en sedes de todas las autonomías de España, Francia y Méjico, como estudio de la cultura de la época posterior a la guerra de 1936-1939), el Congreso Cultura y exilio representa la participación valenciana universitaria dentro el ciclo de congresos, sobre todo, aportando una pauta de atención al patrimonio histórico y de racionalidad científica en el análisis de la cultura, la literatura y las artes, la comunicación, y sus implicaciones institucionales y sociales. Desde la Universidad Jaume I, varios ámbitos de búsqueda sustentan la calidad científica del Congreso: el Departamento de Filología y Culturas Europeas (temas de estudio cultural y literario), el Departamento de Ciencias de la Comunicación (temas de comunicación, de valores sociales y culturales, de manifestaciones audiovisuales); y también instituciones como la Cátedra UNESCO de Filosofía por la Paz (estudios de Paz y Desarrollo, y de los valores históricos y culturales que se vinculan), el Grupo por la Búsqueda de la Memoria Histórica de Castellón, y sobre todo, la Fundación Max Aub (Segorbe). 

Las jornadas del Congreso se estructuran en un programa científico de cuatro ámbitos temáticos: 

-  La comunicación y la cultura en el periodo relacionado con el segundo tercio del siglo, durante las crisis y los procesos  bélicos (sobre todo, la guerra, la posguerra y el exilio españoles de finales de los años treinta y décadas siguientes);
-  La creación literaria en el marco del exilio;
-  Las personalidades culturales y literarias valencianas, y especialmente del ámbito castellonense); y 
-  Las vinculaciones literarias de Max Aub y el núcleo de intelectuales a él vinculados.


Prof. Lluís Meseguer (Universitat Jaume I)
Prof. Santiago fortuño (Universitat Jaume I)
Profa. Eloísa Nos (Universitat Jaume I)
Sr. Juan Luis Porcar (Universitat Jaume I Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló)
Fundació Max Aub (Sogorb)

Dimarts 1 de desembre del 2009
Comunicació i estudis culturals de l’exili

Lloc: Edifici FUE (Universitat Jaume I)
Coordinació: Profa. Eloísa Nos (Universitat Jaume I)

16 hores. Recepció de congressistes.
16’30 hores. INAUGURACIÓ
17 hores. Conferència. Prof. Dr. Vicente Sánchez Biosca (Universitat de València), "Memoria audiovisual del exilio: film amateur de frontera"
18-18’15 hores. Descans.
18’30 hores. Ponència. Fernando Bellón (periodista). "Josep Renau en México y en la RDA: el exiliado que no quiso serlo".
19’15 hores. Ponència. Prof. Hugo Doménech (Universitat Jaume I)."Una instantánea de la diáspora republicana: de Agustí Centelles a Robert Capa"
20 hores. Presentació de documentació audiovisual de la Universitat Jaume I.
Moderador:Robert Arnau (director del LABCAP)
Participants:Hugo Domenech (UJI/director del documental "La sombra del Iceberg"), Óscar Martín (UJI/director del documental "Celuloide Colectivo") Óscar Navarro (UJI/Secretario del Ateneo Republicano de Paterna), Juan Plasencia (UJI/fotógrafo).

Dimecres 2 de desembre del 2009
El Castelló de l’exili

Lloc: Hotel Voramar de Benicàssim
Coordinació: Prof. Lluís Meseguer (Universitat Jaume I).


13’30 hores. Sessió acadèmica a Benicàssim (Hotel Voramar), a càrrec del Prof. Guillermo Casañ.
Visita guiada a les Vil.les de Benicàssim vinculades als recintes utilitzats com Hospital de les Brigades Internacionals (1936-1938). *Anar a la pestanya d'activitats complementàries per a més informació.

Lloc: Edifici FUE (Universitat Jaume I)

16’30 hores. Ponència Prof. Lluís Meseguer (Universitat Jaume I). “Panorama de l’exili cultural des de Castelló de la Plana”.
17 hores. Ponència. Juan Luis Porcar (Universitat Jaume I)-Francesc Mezquita (IB Francesc Ribalta). “Arxius de Castelló: fonts històriques per la recerca de la guerra civil i l'exili”.
17’30-17’45 hores. Descans.
17’45 hores. Ponència. Prof. Josep Palomero (Prof. IB Jaume I, Acadèmia Valenciana de la Llengua). “Vida i obra de l’escriptor i periodista Artur Perucho, i dels exiliats valencians a Mèxic”.
18’15 hores. Ponència. Prof. Adolf Piquer (Universitat Jaume I). “Exili i documentació: epistolari inèdit de Pere Calders
18’45 hores. Ponència. Profa. Isabel Alba (Profa. IB Joan Lluís Vives). “L’obra literària de Diego Perona Martínez en el seu context històric”.
19’15 hores. Memòria històrica. Taula redona. “Memòria i activitats culturals dels exiliats a la Unió Soviètica”.
Reyes Garcia Burdeus (Profa. EOI de Castelló de la Plana, Traductora), “Traducció i cultura. Vida i obra de Josefina López Sanmartín”. Alejandra Soler (Ex-Catedràtica de Lexicografia de l’Escola de Relacions Exteriors de Moscou): “Memòria  i cultura de l’exili”.

Dijous 3 de desembre
Les literatures de l’exili


Lloc: Edifici FUE (Universitat Jaume I)
Coordinació: Prof. Santiago Fortuño (Universitat Jaume I).

16’30 hores. Conferència. Profa. Rosa Navarro (Universitat de Barcelona). “Lejanía en el alma y en la mirada: el exilio de Francisco Ayala”.
17’30 hores. Descans.
17’45 hores. Ponència. Prof. Santiago Fortuño (Universitat Jaume I). “La voz cálida en el destierro: Ildefonso-Manuel Gil.”
18’30 hores. Ponència. Xosé Riveiro (IB Francesc Tàrrega).“El compromiso de Eduardo Blanco Amor con la dignidad republicana: "dignidad" de un triple desarraigo.”
19’15 hores. Ponència. Profa. María Ángeles Naval (Universidad de Zaragoza). “El exilio definitivo: Ramón J. Sender y España en los años 70”.

Divendres 4 de desembre. 
Fundació Max Aub. SOGORB

Coordinació: Fundació Max Aub de Sogorb 

10’30 hores. Conferència. Prof. Manuel Aznar (Universitat Autònoma de Barcelona). “El sueño del exilio produce insomnios: Tres insomnios en la obra literaria de Max Aub”.
11’30 hores. Sr. Enrique Valdeolivas (President de l’Associació Antonio Soriano). Unes paraules sobre Antonio Soriano.
11’45 hores. Profa. Isabel Tudón. “La correspondencia entre Antonio Soriano-Max Aub: literatura y amistad”.
12’15 hores. Descans.
12’30 hores. Projecció cinematogràfica i taula redona. La sangre y la memoria de Nacho Sirera.
14’00 hores.Cloenda del Congrés.


__________________________________________________

Martes 1 de diciembre del 2009

Comunicación y estudios culturales del exilio

Lugar: Edificio FUE
 (Universidad Jaume I) 
Coordinación: Profa. Eloísa Nos
(Universidad Jaume I)

16 horas. Recepción de congresistas.
16’30 horas. INAUGURACIÓN
17 horas. Conferencia. Prof. Dr. Vicente Sánchez Biosca (Universidad de Valencia), "Memoria audiovisual del exilio: film amateur
de frontera"
18-18’15 horas. Descanso.
18’30 horas. Ponencia. Fernando Bellón (periodista). "Josep Renau en México y en la RDA: el exiliado que no quiso serlo
".
19’15 horas. Ponencia. Prof. Hugo Doménech (Universidad Jaume I)."Una instantánea de la diáspora
republicana: de Agustí Centelles a Robert Capa"
20 horas. Presentación de documentación audiovisual de la Universidad Jaume I
Moderador:Robert Arnau (director del LABCAP)
Particpantes:Hugo Domenech (UJI/director del documental "La sombra del Iceberg"), Óscar Martín (UJI/director del documental "Celuloide Colectivo") Óscar Navarro (UJI/Secretario del Ateneo Republicano de Paterna), Juan Plasencia (UJI/fotógrafo).

Miércoles 2 de diciembre del 2009

El Castellón del exilio

Lugar: Hotel Voramar
de Benicàssim
Coordinación: Prof. Lluís Meseguer (Universidad Jaume I)

13’30 horas. Sesión académica en Benicàssim (Hotel Voramar), con cargo del Prof. Guillermo Casañ.
Visita guiada a las Villas de Benicàssim vinculadas a los recintos utilizados como Hospital de las Brigadas Internacionales (1937-1938). *Ir a la pestaña de actividades complementarias para más información

Lugar: Edificio FUE
(Universidad Jaume I)

16’30 horas. Ponencia Prof. Lluís Meseguer (Universidad Jaume I)
.“Panorama de l’exilio cultural desde Castelló de la Plana”.
17 horas. Ponencia. Juan Luis Porcar (Universidad Jaume I) -Francesc Mezquita (IB Francesc Ribalta). “Archivos de Castellón: fuentes históricas por la búsqueda de la guerra civil y el exilio”.
17’30-17’45 horas. Descanso.
17’45 horas. Ponencia. Prof. Josep Palomero (Prof. IB Jaume I, Academia Valenciana de la Lengua). “Vida y obra del escritor y periodista Artur Perucho, y de los exiliados valencianos en Méjico”.
18’15 horas. Ponencia. Prof. Adolf Piquer (Universidad Jaume I) . “Exilio y documentación: epistolario
inédito de Pere Calders”
18’45 horas. Ponencia. Profa. Isabel Alba (Profa. IB Joan Lluís Vives). “La obra literaria de Diego Perona Martínez en su contexto histórico”.
19’15 horas. Memoria histórica. Mesa redona. “Memoria y actividades culturales de los exiliados a la Unión Soviética”. Reyes Garcia Burdeus (Profa. EOI de Castelló de la Plana, Traductora), “Traducción y cultura. Vida y obra de Josefina López Sanmartín”. Alejandra Soler (Ex-Catedrática de Lexicografia de la Escuela de Relaciones Exteriores de Moscú): “Memoria y cultura de l’exilio”.

Jueves 3 de diciembre

Las literaturas del exilio

Lugar: Edificio FUE (Universidad Jaume I)
Coordinación: Prof. Santiago Fortuño  (Universidad Jaume I)

16’30 horas. Conferencia. Profa. Rosa Navarro (Universidad de Barcelona). Lejanía en el alma y en la mirada: el exilio de Francisco Ayala”.
17’30 horas. Descanso.
17’45 horas. Ponencia. Prof. Santiago Fortuño (Universidad Jaume I). “La voz cálida en el destierro: Ildefonso
-Manuel Gil.”
18’30 horas. Ponencia. Xosé Riveiro (IB Francesc Tàrrega).“El compromiso de Eduardo Blanco Amor con la dignidad republicana: "dignidad" de un triple desarraigo.”
19’15 horas. Ponencia. Profa. María Ángeles Naval (Universidad de Zaragoza). “El exilio definitivo: Ramón J. Sender y España en los años
70”.

Viernes 4 de diciembre.

Fundación Max Aub
. SEGORBE

Coordinación: Fundación Max Aub de Segorbe

10’30 horas. Conferencia. Prof. Manuel Aznar (Universidad Autónoma de Barcelona). “El sueño del exilio produce insomnios: Tres insomnios en la obra literaria de Max Aub”.
11’30 horas. Sr. Enrique Valdeolivas (Presidente de la Asociación Antonio Soriano). Unas palabras sobre Antonio Soriano.
11’45 horas. Profa. Isabel Tudón. “La correspondencia entre Antonio Soriano-Max Aub: literatura y amistad
”.
12’15 horas. Descanso.
12’30 horas. Proyección cinematográfica y mesa redonda. La sangre y la memoria de Nacho Sirera.
14’00 horas.Conclusión del Congreso.

     

1. Exposició Castelló sota les bombes, que s’ubicarà al hall de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I (Col·laboració: Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló). Inauguració el día 26 de Novembre a les 12.00h.
2. Exposició El paper de la diferència, que s’ubicarà a la Llibreria Babel (Col·laboració: Llibreria Babel, Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE)
3. Dia 2 de desembre: Recorregut històric-literari per l'hospital de les Brigades Internacionals de Benicàssim.

-12,30 Sortida de la UJI amb autobús 
-13:00 Començament de la xerrada-passeig des de “El Apeadero” de Les Viles de Benicàssim. Al llarg de tot el recorregut, explicacions per Guillermo Casañ (Prof. IES El Caminàs, Castelló) 
- Aturament a Vil·la Méndez-Vigo 
- Aturament a  Vil·la Victoria. Actuació musical. Interpretació del “Cant dels Ocells” per la violoncel·lista Primitiva Vallejo (Prof. del Conservatori de Música, Castelló) 
- Aturament  a Vil·la Beutel. Història Oral. “Records d'un nen que visitava l'hospital” per Domingo Casañ Socarrades (Antic propietari de la Llibreria Ares, Castelló) 
- Aturament  a Vil·la Gens. Poesia. Recitación del poema “Benicàssim” de Sylvia T. Warner per Victoria Montoliu (Prof. de l'IES El Caminàs, Castelló) 
- Aturament  al Garatge de l'Hotel Voramar. Passada del documental “Internacionals a Benicàssim”. Edició de Manuel Casañ (Llic. en Publicitat i Relacions Públiques; Tècnic d'Audiovisuals en la UJI i Guillermo Casañ. 
-14:15 Fi de la xerrada passeig. 
-14: 30 Menjar en l'H. Voramar 
-16: 00 Sortida de l'H. Voramar cap a la UJI.

4. Dia 4 de desembre (22’30 hores). Actuació del grup musical Le Punk, al Teatre Municipal de Benicàssim.


___________________________________________________


1. Exposición Castelló bajo las bombas, que se ubicará en el hall de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Jaume I (Colaboración: Grupo por la Búsqueda de la Memoria Histórica de Castelló). Inauguración el día 26 de Noviembre a las 12.00h.
2. Exposición El papel de la diferencia, que se ubicará en la Librería Babel (Colaboración: Librería Babel, Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE) 
3. Día 2 de Diciembre: Recorrido histórico-literario por el hospital de las Brigadas Internacionales de Benicàssim

-12,30 Salida de la UJI en autobús
-13:00 Comienzo de la charla-paseo desde “El Apeadero” de Las Villas de Benicàssim. A lo largo de todo el recorrido, explicaciones por Guillermo Casañ (Prof. IES El Caminàs, Castelló)
-Parada en Villa Méndez-Vigo
-Parada en Villa Victoria. Actuación musical. Interpretación de “El Cant dels Ocells” y del “Preludio de la Primera Suite” (J. S. Bach) por la violonchelista Primitiva Vallejo (Prof. del Conservatori de Música, Castelló)
-Parada en Villa Beutel. Historia Oral. “Recuerdos de un niño que visitaba el hospital”  por Domingo Casañ Socarrades (Antiguo propietario de la Librería Ares, Castelló)
-Parada en Villa Gens. Poesía. Recitación del poema “Benicàssim” de Sylvia T. Warner por Victora Montoliu (Prof. del IES El Caminàs, Castelló) 
-Parada en el Garaje del Hotel Voramar. Pase del documental “Internacionales en Benicàssim”. Edición de Manuel Casañ (Lic. en Publicidad y Relaciones Públicas; Técnico de Audiovisuales en la UJI y Guillermo Casañ).
-14:15 Fin de la charla paseo.
-14: 30 Comida en el H. Voramar
-16: 00 Salida del H. Voramar hacia la UJI.

4. Día 4 de diciembre (22’30 horas). Actuación del grupo musical Le Punk, en el Teatro Municipal de Benicàssim.

Les Actes del Congrés, editades per la Universitat Jaume I (amb la col•laboració de la Fundació Max Aub) tindran com a editors els coordinadors del Congrés.
- El contingut es reunirà en dues parts o dos volums (Títol genèric de l’obra, i títols particulars): 1. Estudis generals de cultura i literatura. 2. Estudis sobre Castelló de l’exili.
- S’accepta i s’estimula la presentació de comunicacions i treballs, que serien citats encara que no exposats al Congrés, i publicats a les Actes. 

__________________________________________________

Las Actas del Congreso, editadas por la Universidad Jaume I (con la colaboración de la Fundación Max Aub) tendrán como editores los coordinadores del Congreso. 
- El contenido se dividirá en dos partes o dos volúmenes (Título genérico de la obra, y títulos particulares): 1. Estudios generales de cultura y literatura. 2. Estudios sobre Castellón del exilio. 
- Se acepta y se estimula la presentación de comunicaciones y trabajos, que serían citados aunque no expuestos en el Congreso, y publicados en las Actas.

Per la assistència al congrés es donarà la certificació acadèmica de la Universitat Jaume I i la convalidació d’un crèdit de Lliure configuració per a les titulacions de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

__________________________________________________

Por la asistencia al congreso se dará la certificación académica de la Universidad Jaume I y la convalidación de un crédito de Libre configuración para las titulaciones de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.

 

1. Certificació general de 20 hores (o de 30 hores, per al professorat que ho requerisca, amb treball coordinat per un dels professors del Comité organitzador del Congrés).
2. Certificació acadèmica de la Universitat Jaume I (Convalidació d’un crèdit de Lliure configuració per a les titulacions de la Facultat de Ciències Humanes i Socials).

El preu de la inscripció será de 30€ per a estudiants, socis SAUJI i estudiants de l'escola de majors i de 50€ per a professionals.

Pot accedir al formulari d'inscripció i pagament polsant ací

________________________________________________

1. Certificación general de 20 horas (o de 30 horas, para el profesorado que lo requiera, con trabajo coordinado por uno de los profesores del Comité organizador del Congreso). 
2. Certificación académica de la Universidad Jaume I (Convalidación de un crédito de Libre configuración para las titulaciones de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales). 

El precio de la inscripción será de 30€ para estudiantes, socios SAUJI y estudiantes de la escuela de mayores y de 50€ para profesionales. 

Puede acceder al formulario de inscripción y pago pulsando aquí


Ajuntament de Castelló de la Plana
Ajuntament de Segorbe
Ajuntament de Benicàssim
Universitat Jaume I-Campus Obert
Càtedra UNESCO de Filosofia per la Pau
Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló
Ateneu Republicà de Paterna
BP Oil
Hotel Voramar (Benicàssim)
Llibreria Babel
Asociación de Revistas Culturales de España

ALOJAMIENTO

La organización del Congreso ha gestionado tarifas especiales para los congresistas, indique el código de referencia "Asistente Congreso Exili" al efectuar su reserva para conseguir estas tarifas:

Hotel Luz****
                                           
HOTEL LUZ CASTELLÓN: 0034 964-20-10-10
Persona de Contacto: Sabrina León, reservas@hotelluz.com
62€ Habitación doble en alojamiento y desayuno.

Hotel Abba Castellón**** 

HOTEL ABBA CASTELLÓN: 0034 964-34-46-00
Persona de contacto: Álvaro Hernangómez: castellon@abbahoteles.com
60€ habitación doble en alojamiento y desayuno. 

Hotel Doña Lola
                                                                                                                                         
Persona de contacto: Omar Jimenez / Sole da Zaragoza reservas@hoteldonalola.com
55,20€ + 7% IVA   Habitación doble con desayuno     
49,00€ + 7% IVA   Habitación individual con desayuno  
Tel. 0034 964 21 40 11    

 Estos hoteles están situados junto a la Estación de Autobuses y Trenes de Castellón y conectados a la Universitat Jaume I por la red de buses guiados de la ciudad en 5 minutos.

OTRAS OPCIONES DE ALOJAMIENTO

Hoteles Civis Castellón Center                                                                                        
Hotel NH
Hotel AC
Hotel Intur
Hotel Termas Marinas

Información Albergues Comunidad Valenciana: 902 22 55 52

Contact with us
we help you find what you need

Berta
Blanca Vicente

Phone: 964 38 72 53
jornadas@fue.uji.es