Logo edificio FUE-UJI
Logo FUE-UJI
Area de Titulados FUE-UJI

Programa Experience de Beques de Titulats
Fundación Universitat Jaume I - Empresa

El Programa Experience de Beques de Formació Pràctica en Empreses per a Titulats Universitaris està dirigit titulats i titulades recents de la Universitat Jaume I en situació de desocupació o en millora d’ocupació, per a completar la seua formació teòrica, a través de pràctiques en empreses, a fi d’aconseguir-ne la inserció professional

Patronos
empresas y entidades