Logo edifici FUE-UJI
Logo FUE-UJI
Cabecera Avís Legal FUE-UJI

Avís Legal FUE-UJI
Fundació Universitat Jaume I - Empresa

Avís legal FUE-UJI

D’acord amb el que es preveu en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, la Fundació Universitat Jaume I-Empresa de la Comunitat Valenciana M.P.(d’ara en avant FUE-UJI) l’informa que és la titular del web www.fue.uji.es, així com que la seua denominació social completa és: Fundació Universitat Jaume I-Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. i es troba domiciliada al campus del Riu Sec. Edifici del Centre de Postgrau i Consell Social- 12071 Castelló de la Plana (Espanya) amb CIF.- G-12366993. Inscrita en la Conselleria de Presidència N: 27 - P - (C).

L’accés i ús d’aquesta pàgina web i de tots els subdominis i directoris inclosos sota aquesta (d’ara en avant denominats Web) es troben subjectes a les següents condicions generales:

 • L’entrada, ús o navegació d’aquest Web o dels seus continguts implica l’acceptació de les presents condicions d’ús. La FUE-UJI pot modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús, així com el contingut de la pàgina web sense necessitat de preavís.
   
 • L’usuari o usuària accepta expressament que l’accés i la utilització del Web i dels seus continguts es fa sota la seua única i exclusiva responsabilitat davant de la FUE-UJI i davant de terceras parts.
   
 • La informació que es difon per aquest mitjà es fa a títol informatiu; la FUE-UJI es reserva el dret d’eliminar o suspendre la seua difusió sense previ avís, i pot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. L’objectiu és mantindre la qualitat i actualitzar la informació, així com evitar possibles errors causats per fallades tècniques, sense que la FUE-UJI puga garantir la inexistència d’aquestes.
   
 • Aqeust Web pot contindre vincles o enllaços a altres portals o llocs web no gestionats per la FUE-UJI, sobre els quals la FUE-UJI no exerceix control ni és responsable del seu contingut. La FUE-UJI no assumeix cap mena de responsabilitat en relació amb els continguts que no siguen directament gestionats o controlats per ella, encara que puguen ser accessibles a través del seu Web.
   
 • La FUE-UJI es reserva els drets de propietat intel·lectual del Web quant a aquells elements que conformen l’aparença visual i imatge gràfica que conforma la pàgina web. Els continguts propis i/o reproduïts en aquesta Web estan protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual. Queda prohibida la seua reproducció total o parcial excepte en els supòsits i amb els límits que expressament s’autoritzen. Correspon a la FUE-UJI l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació d’aquells continguts que siguen de la seua propietat.
   
 • La FUE-UJI no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguen produir ni dels possibles danys que puguen causar-se en el sistema informàtic de l’usuari, fitxers o documents emmagatzemats en aquell a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als continguts del Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest. La FUE-UJI no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a aquest Web o en el seu contingut si bé realitzarà el màxim esforç per a evitar-los o, si escau, esmenar-los.
   
 • Les presents condicions generals es regeixen per la llei espanyola,per la qual cosa per a la resolució de les controvèrsies relacionades amb aquest Web o amb les activitats en ell desenvolupades, serà competent la jurisdicció dels jutjats i tribunales de Castelló de la Plana, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur.
   

La FUE-UJI podrà utilitzar galetes per a facilitar i personalitzar la navegació de l’usuari per aquest lloc web. Aquestes galetes no contindran informació personal de l’usuari. Sobre aquest punt s’ha d’indicar que els navegadors són configurables perquè notifiquen i rebutgen la instal·lació de les galetes enviades, sense que això perjudique la possibilitat de l’usuari o usuària d’accedir als continguts del lloc web titularitat de la FUE-UJI.

La FUE-UJI compleix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal en la recollida, tractament i comunicació d’aquests, d’acord amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, per la qual cosa s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. En conseqüència, la FUE-UJI l’informa que és la titular de la base de dades situada en el seu domicili social situat en el campus del Riu Sec, Edifici de l’Escola de Doctorat i Consell Social – 12071 Castelló de la Plana (Espanya), així com que totes les dades sol·licitades són pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen. Per això l’usuari o usuària es compromet a aportar dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades.

Us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu per qualsevol mitjà a aquesta entitat s’introduiran en un arxiu de dades informatitzat i seran utilitzades per la Fundació Universitat Jaume I- Empresa, directament o mitjançant la seua cessió a entitats o professionals col·laboradors, per a procedir a la gestió, preparació i seguiment adequat de l’activitat, així com d’aquells assumptes que es deriven d’aquesta.

Les vostres dades seran utilitzades per a enviar-vos informació dels serveis de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa que puga resultar del vostre interés, a les dades de contacte facilitades, incloent-hi correus electrònics i SMS, sempre d’acord amb la normativa vigent en matèria de comunicacions electròniques.

De la mateixa manera podeu exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició contactant amb la Fundació Jaume I-Empresa en la següent adreça: UJI- Campus del Riu Sec. Edifici de l’Escola de Doctorat i Consell Social, s/n - 12071 Castelló de la Plana, Espanya, o bé a través de correu electrònic a: info@fue.uji.es, aportant còpia del DNI o document d’identificació equivalent.

patrons FUE-UJI
empreses i entitats