Logo edificio FUE-UJI
Logo FUE-UJI
Agora UJI
Icono Servicios UJI

Serveis complementaris UJI
Formació FUE-UJI

Si decideixes fer un curs de postgrau amb nosaltres disposaràs del teu carnet d’estudiantat de la Universitat Jaume I i de tots els beneficis que això suposa.

UN CAMPUS ÚNIC. L’UJI ofereix tota la seua formació reglada en un únic campus, modern i atractiu, que permet unes relacions humanes més pròximes. El campus compta amb unes modernes instal·lacions que concentren activitats acadèmiques i investigadores, culturals i socials que enriqueixen la vida universitària. http://www.campus.uji.es.

PRÀCTIQUES EN EMPRESES I OCUPACIÓ. L’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) du a terme altres accions com l’orientació i formació per a l’ocupació, realització de fires i jornades d’ocupació, intermediació laboral, Observatori Ocupacional, pràctiques internacionals, etc. preocupat@uji.es  

La FUE-UJI gestiona el programa de pràctiques extracurriculars voluntàries per a estudiantat de postgrau, així mateix també s’ocupa de les beques per a titulats i titulades universitaris en empreses. Disposa d’una borsa d’ocupació de titulats i titulades de postgraus propis.

BIBLIOTECA.L’alumnat matriculat en els màsters i cursos d’especialització de l’UJI té accés als més de 500.000 exemplars de la Biblioteca, així com a les 54.000 revistes electròniques i els 5.500 DVD disponibles. El Centre de Documentació – Biblioteca és un centre de recursos d’informació que se situa en un únic edifici i compta amb diferents espais i equips adaptats a diferents modalitats d’estudi i investigació (2.100 espais de lectura i més de 90 sales de treball en grup), amb un ampli horari durant tot l’any.

biblioteca@uji.es – https://www.uji.es/serveis/cd/

CURSOS D’IDIOMES.

CURSOS D’IDIOMES. La UJI dispone del Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL) donde pueden estudiarse lenguas extranjeras y donde se realizan cursos presenciales de distintos idiomas, entre ellos cursos intensivos de español para extranjeros y catalán. También se organizan grupos de conversación de las diferentes lenguas para perfeccionar la expresión oral.

SERVEI D’ESPORTS. El Servei d’Esports és la unitat encarregada de procurar a la comunitat universitària un benestar afegit per mitjà de la formació i millora de la condició física. El foment de l’activitat física i esportiva afavoreix el desenvolupament de béns i valors relacionats amb la salut, els hàbits higiènics, la competitivitat i la millora de la qualitat de vida, com a complement necessari a l’activitat acadèmica normal. se@uji.es – www.uji.es/serveis/se/

NOVES TECNOLOGIES. . L’UJI impulsa la innovació en tots els seus àmbits i és pionera en la utilització de les noves tecnologies dirigides a l’estudiantat: 100 % d’aules multimèdia, accés WI-FI gratis a Internet al campus, nombroses aules d’informàtica d’accés lliure, préstec d’ordinadors portàtils i càmera de vídeo, etcètera.

AULES MULTIMÈDIA. Les aules del campus de l’UJI disposen de les més modernes tecnologies per a la docència dels cursos de postgrau. El professorat disposa d’equipament audiovisual i multimèdia integrat en la taula de l’aula que facilita considerablement el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats

Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Carmen
Carmen Guía

Telèfon: 964 38 72 16
formacion@fue.uji.es

Silvia
Silvia Membrilla

Telèfon: 964 38 72 09
WhatsApp: 648126119
formacion@fue.uji.es

Andrea
Andrea Navarro

Telèfon: 964 38 72 12
WhatsApp: 648126119
formacion@fue.uji.es

Reyes
Reyes Riera

Telèfon: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es