Logo edifici FUE-UJI
Logo FUE-UJI
Servicios Jornadas FUE-UJI
Icono servicios I+D+i

Servei d’organització d’esdeveniments
Congressos i Jornades FUE-UJI

El nostre departament de gestió d’esdeveniments ofereix un servei integral amb assessorament personalitzat i l’acompanya des del principi fins al final de l’esdeveniment.

La FUE és una entitat de referència en l’àmbit empresarial i un actor clau en la cooperació universitat-empresa. Té tot el know-how necessari per a complir amb la gestió de congressos, jornades i seminaris. Disposa d’una àmplia trajectòria, d’una llarga experiència i d’un elevat coneixement de l’entorn universitari i empresarial, alhora que compta amb uns mitjans tècnics i humans amb una alta especialització. Tot això la converteix en l’instrument idoni per a poder realitzar una adequada gestió d’esdeveniments que donen resposta a les demandes generades en aquest àmbit.

El nostre departament d’organització d’esdeveniments ofereix un servei integral de gestió, amb un assessorament personalitzat i acompanyant-lo des de l’inici fins al tancament final d’aquest, assumint les següents funcions:

Secretaria tècnica

Suport economicoadministratiu. Assessorament financer previ, confecció d’un primer esborrany de pressupost de despesa, primeres negociacions i propostes de diferents proveïdors dels serveis auxiliars que s’han de contractar, gestió de pagaments a conferenciants i a proveïdors, emissió de factures, seguiment i liquidació del pressupost.

Informació periòdica i puntual sobre la situació econòmica de l’activitat organitzada.

Promoció. Es du a terme una acció comercial a col·lectius potencialment interessats en el congrés, així com la promoció, difusió i comunicació d’aquest a través de fullet s, cartells, publicacions en el web, enviaments electrònics, etc., gestió de contractes de patrocinis.

Elecció d’espais. Es busquen els llocs més convenients per a cada acte, tant dins de la mateixa universitat com en llocs externs (hotels, auditoris, etc.); a més, ens encarreguem de l’adequació dels espais: decoració, mitjans audiovisuals, material necessari per a les persones assistents, etc.

Informació i inscripcions.. Es canalitzen totes les sol·licituds d’informació i es gestionen les inscripcions de totes les persones assistents, amb una atenció personalitzada en cada cas. Emissió de certificats a assistents, ponents i membres dels comités.

Posada en marxa. Duem a terme tot allò relatiu a les activitats paral·leles al congrés, contacte amb ponents, gestió de desplaçaments i allotjaments.

Coordinació. Protocols d’inauguració i clausura, personal auxiliar i serveis de càtering.

Secretaria científica

Crides de comunicacions, confecció del cronograma científic, gestió de comunicacions, ponències i confirmació d’acceptació/rebuig d’abstracts. Emissió de certificats a comunicants.

Publicació d’actes del congrés. Recopilem les ponències, gestionem les publicacions i realitzem els posteriors enviaments.

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats