Logo edifici FUE-UJI
Logo FUE-UJI
Area de Pràctiques FUE-UJI
Icono Pràctiques extracurriculars FUE-UJI

Pràctiques extracurriculars FUE-UJI
Pràctiques extracurriculars FUE-UJI

El Programa de Pràctiques Externes Extracurriculars de la Universitat Jaume I constitueix una activitat de naturalesa formativa realitzada per l’estudiantat, supervisada per un professional de l’entitat on es duen a terme i per un tutor o tutora acadèmic de la Universitat Jaume I.

Tenen com a principal objectiu permetre a l’estudiantat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica, a més d’afavorir l’adquisició de competències que el preparen per a l’exercici d’activitats professionals, li facilite l’ocupabilitat i la capacitat d’emprenedoria.

Convenis amb empreses

Cada any, noves empreses i entitats subscriuen acords de pràctiques per a acollir estudiantat durant un període. En l’actualitat, estan vigents més de 2.400 convenis de cooperació educativa amb empreses que acullen estudiantat en pràctiques.

Els perfils més sol·licitats per les empreses corresponen a les titulacions de grau en Finances i Comptabilitat, grau en Administració d’Empreses i grau en Publicitat i Relacions Públiques. Ha augmentat significativament el nombre d’estades en pràctiques dels estudis de postgrau.

Normativa reguladora

Aquest programa es complementa amb el Programa de Beques de Titulats.

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats