Logo edifici FUE-UJI
Logo FUE-UJI
Governing bodies FUE-UJI
Governing bodies Icon

Òrgans de govern
Coneix-nos

Els òrgans de govern de la Fundació Universitat Jaume I – Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. (FUE-UJI) són:

El Patronat. que és el màxim òrgan de govern, representació, administració i decisió de la FUE-UJI, que actua en Ple i en Comissió Permanent.

El Patronat està compost per les entitats patrones que s’identifiquen amb les finalitats i objectius de la Fundació, pels membres proposats pel Consell Social i nomenats per la rectora de la Universitat Jaume I, i per vicerectors i vicerectores i professorat de la mateixa Universitat Jaume I. [Vegeu-ne la composició ]

La Comissió Permanent es crea en el si del Patronat amb la finalitat de dur a terme la gestió ordinària, d’agilitar els acords de la Fundació i resoldre amb caràcter immediat els assumptes que no admeten dilacions.

Composició:

D. Carlos Cabrera Ahís (Cap de la Comissió Permanent)
Dª. Eva Alcon Soler
D. Sebastián Plá Colomina
Dª. Pilar Chiva Jordá
D. Joaquín Font de Mora Gozalbo
D. Manuel Monfort Tena
D. José Luis Vivas Llach
D. Modesto Jesús Fabra Valls
D. Andrés Marzal Varó
Dª Isabel García Izquierdo
D. Jesús Lancis Sáez
Dª. Mª. Carmen Pastor Verchili
D. Francisco Javier Grandío Botella (Secretari del Consell Social de la UJI)

La Presidència l’exerceix la Sra. Eva Alcón Soler, Rector of the Universitat Jaume I.

La Presidència d’honor l’ostenta el Sr. Rafael Benavent Adrián.

El Comitè d’Entitats, format per les entitats patrones, té com a missió assessorar la Fundació i canalitzar les inquietuds del sector empresarial a fi de potenciar la relació universitat-empresa en matèries com la investigació, la inserció laboral o la innovació tecnològica.

Composició:

D. Carlos Cabrera Ahís (Cap del Comitè d’Entitats)
Tots del Patrons

La Gerència és l’òrgan encarregat d’executar les directrius i acords que el Patronat decidisca, i està assumida per la Sra. Gloria Serra Isierte.

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats

Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Gloria
Gloria Serra

Telèfon: 964 38 72 11
gloria@fue.uji.es

Siguenos

Instagram Facebook twitter linkedin youtube

Altres webs de la FUE-UJI

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI