Logo edifici FUE-UJI
Logo FUE-UJI
Tutores de Prácticas FUE-UJI
Icono equipo

Tutors acadèmics
Pràctiques extracurriculars FUE-UJI

Els tutors acadèmics de pràctiques externes extracurriculars tenen com a principal funció vetlar pel correcte desenvolupament de les pràctiques i el compliment del projecte formatiu, així com l’adquisició de les competències establides en cada cas.

L’assignació de tutors es realitza atenent la titulació de l’alumnat que realitza la pràctica.

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Raúl Martínez Cuenca
Raúl Martínez Cuenca

raul.martinez@uji.es

Ignacio Peñarrocha Alós
Ignacio Peñarrocha Alós

ignacio.penarrocha@uji.es

Francisco Felip Miralles
Francisco Felip Miralles

ffelip@uji.es

Ignacio Morell Evangelista
Ignacio Morell Evangelista

morell@uji.es

Jorge Badenas Carpio
Jorge Badenas Carpio

badenas@uji.es

Julio Serrano Mira
Julio Serrano Mira

jserrano@uji.es

Carmen Gonzalez Lluch
Carmen Gonzalez Lluch

mlluch@uji.es

Jose Vicente García Ortiz
Jose Vicente García Ortiz

jortiz@uji.es

Lledó Museros Cabedo
Lledó Museros Cabedo

museros@uji.es

Santiago Rodríguez
Santiago Rodríguez

rodrigue@uji.es

Facultat de Ciències Humanes i Socials

Enriqueta Planelles Riera
Enriqueta Planelles Riera

eplanell@uji.es

Ramón Pardo Baldeón
Ramón Pardo Baldeón

pardor@uji.es

Susana Barberá Forcadell
Susana Barberá Forcadell

susana.barbera@uji.es

Jose Ramón Vicente Casino
Jose Ramón Vicente Casino

jcasino@uji.es

Teresa Sorolla Romero
Teresa Sorolla Romero

tsorolla@uji.es

Silvia Marcos García
Silvia Marcos García

smarcos@uji.es

Facultat de Ciències de la Salut

Isabel M. Martínez Martínez
Isabel M. Martínez Martínez

imartine@uji.es

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Mª de las Mercedes Segarra Ciprés
Mª de las Mercedes Segarra Ciprés

msegarra@uji.es

Gerardo Sabater Grande
Gerardo Sabater Grande

sabater@uji.es

Miguel Martínez Ramos
Miguel Martínez Ramos

mmartine@uji.es

Mª José Mateu Carruana
Mª José Mateu Carruana

carrua@uji.es

Jacob Guinot Reinders
Jacob Guinot Reinders

guinotj@uji.es

María Lidón Lara Ortiz
María Lidón Lara Ortiz

mlara@uji.es

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats