Logo edifici FUE-UJI
Logo FUE-UJI

II Congrés Internacional Marca, Territori i Esport
Jornades FUE-UJI

Imagen Noticia

16 de setembre de 2022

El congrés se celebrarà els dies 10 i 11 de novembre de 2022 a la Universitat Jaume I

El congrés tindrà lloc, de manera presencial i virtual els dies 10 i 11 de novembre de 2022, a la Universitat Jaume I de Castelló, organitzat pel grup d'investigació ENCOM i el departament de ciències de la comunicació. La trobada pretén donar a conéixer les oportunitats que ofereixen a nivell estratègic tres conceptes interrelacionats com són la marca, el territori i l'esport, una contribució clara per a la ciutadania, les empreses i institucions. És interés del congrés aquells casos que aporten el coneixement i l'anàlisi d'experiències internacionals, nacionals i locals. En aquesta segona edició, s'incideix en dues qüestions d'actualitat, íntimament lligades a la comunicació, com és la vinculació de les polítiques territorials amb els ODS així com l'ús dels avanços tecnològics en les experiències de tots els grups d'interés.

LA MARCA, gestionada amb l'objectiu principal de crear vincles positius que garantisquen credibilitat del territori que representa. 

L'ESPORT, aglutinador de valors positius que afavoreixen la creació de vincles i arrelat al territori geogràfic, la qual cosa contribueix a la millora de les percepcions sobre aquest. Un element fonamental de diferenciació des de la comunicació per i per als diferents agents; empreses, societat civil i institucions. 

EL TERRITORI, com a espai geogràfic delimitat per fronteres; físiques, geogràfiques, geopolítiques o mentals. 

Tots aquests aspectes clarament vinculats des de la Universitat Jaume I amb el seu entorn més pròxim i, amb el seu propi caràcter i filosofia, molt sensible a les demandes de la societat i a les necessitats del teixit empresarial i social, posen en valor la reflexió científica d'un congrés sobre aquests temes. 

Es tracta de generar coneixement respecte a les pràctiques locals, nacionals o globals en la gestió d'aquestes marques territorials que permeten treballar, des de l'eficiència i puguen convertir-se en un actiu intangible. Gestionades des de la comunicació i donat el seu caràcter estratègic seran capaços de generar fonts d'avantatge competitiu per als territoris que representa i els agents que interactuen en ell. Tal com comenten López Lita i Benlloch (2005), “en moltes ocasions la marca territori cobra una dimensió com a marca que va molt més allà de simples motivacions mercantils i comercials i fins i tot culturals i es converteix en un crit d'una comunitat que reivindica la seua identitat.” El desenvolupament i impuls de l'esport, pot suposar una atractiva font de valor que ha de ser visibilitzada des de la comunicació estratègica d'aquesta marca territorial.

D'aquesta manera, el congrés té com a objectius:

1r.- Analitzar l'aportació de la gestió estratègica i tecnològica de les marques territorials i la seua contribució al desenvolupament sostenible dels territoris als quals representen.

2n.- Conéixer experiències sobre el desenvolupament de territoris a partir de la pràctica esportiva, incidint en l'equilibri entre sostenibilitat i desenvolupament. 

3r.-Compartir les experiències al voltant d'aquest eix marca territori i esport en l'àmbit internacional. 

4t.- Disseccionar la transcendència de l'esport com a suport comunicatiu en l'escenari geopolític internacional. 

La contribució científica es vehicula en cinc línies de treball atesos els objectius plantejats anteriorment, que el comité científic del congrés, pertanyent al Departament de Ciències de la Comunicació i a altres universitats nacionals i internacionals, ha establit. Aquestes són: 

  • Marques, territori i esport. Experiències innovadores en la gestió combinada d'algun d'aquests eixos estratègics.
  • Impacte social de la gestió estratègica de la marca, el territori i l'esport.
  • Marques, territori i sostenibilitat: Es pretén conéixer aspectes sobre la creació i gestió de marques, marques territorials o experiències esportives en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
  • Diplomàcia esportiva i identitat territorial: Anàlisi de la utilització de l'esport com a suport comunicatiu de diplomàcia territorial i com a element configurador d'identitats col·lectives.
  • Marques, mitjans i esport: Experiències de gestió esportiva, de gestió de marca així com l'anàlisi del context mediàtic en la intersecció entre comunicació i esport.
  • Transparència, esport i reputació, donats els creixents fenòmens d'opacitat que a vegades caracteritzen a federacions, països i territoris i el seu possible impacte en reputació. 
  • Desinformació, fake news i esport.
  • La involucració i la participació ciutadana (citizen engagement) en la gestió dels grans esdeveniments esportius.
  • L'esport adaptat com a eina de la inclusió social i la reducció de les desigualtats.

Més informació ACÍ

patrons FUE-UJI
empreses i entitats