Logo edificio FUE-UJI
Logo FUE-UJI
Area de Becas de titulados FUE-UJI
Icono Zona per a empreses

Zona per a empreses
Programa Experience de Beques de Titulats

En tractar-se d’un programa formatiu, els becaris i becàries no tindran relació laboral amb les empreses o entitats que participen en el programa.

L’empresa o entitat convocant formalitzarà la seua proposta de beca mitjançant un formulari, on s’especificarà el programa formatiu, amb les activitats que s’han de realitzar, el perfil del becari o becària, el període i la dotació de la beca.

Les empreses o entitats que participen en el programa hauran d’assumir el cost de la remuneració de la beca, a la qual s’afegirà un 10 % més en concepte de despeses de gestió, i la seua corresponent cotització a la Seguretat Social, tal com s’estableix en el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, així com la matrícula en el curs al qual està vinculat aquest programa formatiu.

L’empresa o entitat convocant designarà una persona per a tutelar el procés de formació pràctica en aquesta, que tindrà suport durant tot el procés per personal docent universitari, tutor o tutora acadèmic de la beca.

Aquest programa s’ajusta al que es preveu en el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre.

L’import mínim de beca a temps parcial és de 400 €/mes.

Si la beca és a temps complet, el mínim és de 650 € mensuals.

La duració mínima de la beca són tres mesos.

Pot oferir una Beca per a Titulats desde ací.

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats

Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Monica
Mónica García

Telèfon: 964 38 72 27
becas@fue.uji.es

Siguenos

Instagram Facebook twitter linkedin youtube

Altres webs de la FUE-UJI

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI