Logo edifici FUE-UJI
Logo FUE-UJI

XXIII Congrés Internacional i XXVI Congrés Iberoamericà de Dret Romà
Jornades FUE-UJI

Imagen Noticia

23 de maig de 2022

Castelló, del 8 al 10 de juny de 2022

Des de fa més de 25 anys l'Associació Iberoamericana de Dret Romà (AIDROM) celebra un congrés anual dedicat a la investigació en Dret Romà i la seua recepció en el context iberoamericà i europeu.Els fins de l'Associació són: l'estudi i difusió del Dret Romà tant en el seu sentit estricte com en l'àmbit de la tradició jurídica romanística i la seua projecció en la legislació europea i iberoamericana, la realització de totes les activitats conduents al compliment d'aquesta fi, el manteniment de relacions científiques a través de Congressos, Seminaris, Cursos, Publicacions, qualsevol altre tendent al compliment dels fins de l'Associació, i una particular col·laboració amb entitats jurídiques d'Espanya i Iber-Amèrica.

Les primeres edicions de la trobada, dedicades a l'àmbit iberoamericà es van estendre ja en la tercera edició a un context més global que va incloure, des d'aquell moment, l'àmbit europeu, però també la resta de continents, sobretot des de la premissa de la configuració del Dret Romà com a matèria propedèutica en la formació i bàsica en la investigació jurídica. 

AIDROM, associació creada en 1994, té com a fi específica segons els seus estatuts “L'estudi i difusió del Dret Romà, tant en el seu sentit estricte, com en l'àmbit de la tradició jurídica romanística i la seua projecció en la legislació europea i iberoamericana”.

Per acord unànime de l'assemblea general de l'Associació Iberoamericana de Dret Romà, celebrada en la Universitat d'Oviedo durant el XXI Congrés Internacional i XXIV Congrés Iberoamericà de Dret Romà durant els dies 10 a 12 d'abril de 2019, en concret el 12 d'abril de 2019, es va designar com a seu del XXIII Congrés Internacional i XXVI Congrés Iberoamericà de Dret Romà a la Universitat Jaume I. L'acord de celebració del congrés en l'UJI es va ratificar en l'assemblea general de l'Associació Iberoamericana de Dret Romà celebrada el dia 10 de setembre de 2021 i es va aprovar com a tema del congrés “La reinterpretació del Dret Romà en els textos del *ius *commune: fonaments per a la ciència jurídica actual”.

L'UJI és una universitat capdavantera des dels seus orígens puix que respecta a la investigació sobre el *ius *commune europeu. Fruit d'aquesta línia d'investigació, compta amb uns fons bibliogràfics d'obres jurídiques sobre Dret comú europeu que inclouen obres de Dret foral i notarial que van des del segle XV al XVIII. 

El congrés estarà dedicat a la memòria del Professor Enrique Gómez Royo, que va ser Catedràtic de Dret Romà en l'UJI, figura clau en el qual va ser procés de creació d'aquesta universitat, així com en la conformació i vertebració de AIDROM.

Sens dubte, els resultats del congrés contribuiran a la construcció col·lectiva del coneixement, la internacionalització de la investigació i la difusió dels seus resultats.

Més informació ACÍ

patrons FUE-UJI
empreses i entitats