Logo edifici FUE-UJI
Logo FUE-UJI

La FUE-UJI gestiona el Programa Experience de Beques per a Titulats
Titulats FUE-UJI

Imagen Noticia

28 de abril de 2021

Formació Pràctica en Empreses per a Titulats de la Universitat Jaume I

Està dirigit a recent titulats i titulades de la Universitat Jaume I, menors de 30 anys, en situació de desocupació o en millora d'ocupació, per a completar la seua formació teòrica, a través de pràctiques en empreses, a fi d'aconseguir la inserció professional. La FUE-UJI pretén que tots els participants en el seu Programa Experience de Beques de Titulats adquirisquen qualitats valorades per l'entorn empresarial i per a això es complementa l'estada pràctica en l'empresa amb un curs en línia que dota els participants de les competències i aptituds necessàries per a facilitar i millorar la seua inserció en el mercat laboral.

En 2020, i malgrat la situació provocada per la crisi sanitària, la FUE-UJI va signar 43 nous convenis amb empreses, la qual cosa suposa més de 429 convenis de cooperació vigents. En 2020 va gestionar 331 acords de beques.

La Fundació Universitat Jaume I-Empresa s'encarrega de totes les gestions amb les administracions, Seguretat Social, AEAT, etc.

Les persones titulades inscrites en el programa poden accedir a les convocatòries obertes a través de la web www.fue.uji.es o bé presentar la seua pròpia candidatura en una empresa o entitat i, posteriorment, contactar amb l'Àrea de Beques i Pràctiques de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa.

Com poden participar empreses o entitats

Per a acollir persones titulades de l'UJI, les empreses o entitats han de presentar la seua sol·licitud en la Fundació. Per a això, han d'emplenar un formulari que poden descarregar en format digital a través de la web i, des de FUE-UJI, contactaran per a oferir tota la informació detallada i tramitar el conveni de col·laboració.

L'empresa o entitat que acull ha de posar a la disposició del becari o becària les instal·lacions, mitjans i recursos necessaris per al bon funcionament de la pràctica, així com disposar d'almenys un supervisor o supervisora amb igual o superior experiència/titulació que l'acabat de diplomar per a poder realitzar una adequada tutorització.

Més info: www.fue.uji.es/ca/titulats

patrons FUE-UJI
empreses i entitats

Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Monica
Mónica García

Telèfon: 964 38 72 27
becas@fue.uji.es

Siguenos

Instagram Facebook twitter linkedin youtube

Altres webs de la FUE-UJI

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI