Menú

Curs d'Especialització en Microbiologia, Citogenètica, Hematologia, Oncohematologia, Biopatologia Molecular i Instrumentació del Laboratori Clínic

Del 19/10/2020 al 30/07/2021

area 7

INFORMACIÓ SOBRE LA MATRÍCULA                                         

IMPORTE DEL CURS

    800 euros (300 euros de reserva de plaza + 500 euros resto de matrícula)

DOCUMENTACIÓ QUE HI HA QUE APORTAR

  • 1 Fotocòpia del títol
  • 1 còpia de l'Expedient Acadèmic
  • Curriculum Vitae
  • 1 fotografia
  • 1 fotocòpia del DNI (alumnes estrangers, NIE o passaport).
  • Justificant de l'ingrés de 300 € com a reserva de plaça
  • Nomene de compte per a fer efectiva la domiciliació bancària
MODALIDADES DE PAGAMENT                                                            

Els alumnes que desitgen matricular-se en aquest Màster, han d'efectuar en el moment de la matrícula, un ingrés de 300 € a compte, en concepte de reserva de plaça i emplenar el "Formulari d'Inscripció".
Nº de compte: ÉS64- 2100-4236-14-2200003795 (Entitat: La Caixa)

Resta del pagament de la matrícula

1. Ingresse/Transferència Bancària: Nº de compte: ÉS64-2100-4236-14-2200003795 (Entitat: La Caixa)

2. Domiciliació bancària: Al costat de la documentació que cal aportar a l'hora de realitzar la matrícula s'haurà de lliurar un número de compte per a poder fer efectiu la domiciliació bancària, que es realitzarà a l'inici del Curs.

3. Existeixen fonts de finançament personalitzades


Patronos
Logo patrono

Información de contacto

silvia

Silvia Membrilla Rubio
Teléfono: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

silvia

Andrea Navarro
Teléfono: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

Reyes

Reyes Riera Bravo
Teléfono: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es


Sigue a la FUE-UJI twitter facebook linkedin youtube

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P
CIF: G-12366993 Tel: +34 964 38 72 22
Campus Riu Sec. Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n 12071
Castelló de la Plana, España