Menú

Màster en Técniques Analítiques del Laboratori Clínic

Del 15/10/2018 al 28/09/2019

area 15

INFORMACIÓ SOBRE LA MATRÍCULA                                         

IMPORT DEL MÁSTER COMPLET

       1.750 euros (300 euros de reserva de plaça + 1.450 euros resta de matrícula)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

  • 1 Fotocòpia del títol
  • 1 còpia de l'expedient acadèmic
  • Curriculum Vitae
  • 1 fotografia
  • 1 fotocòpia del DNI (alumnes estrangers, NIE o passaport).
  • Justificant de l'ingrés de 300 € com a reserva de plaça
  • Número de compte per a fer efectiva la domiciliació bancària
MODALIDADES DE PAGAMENT                                                               

Els alumnes que desitgen matricular-se en aquest màster han d'efectuar en el moment de la matrícula, un ingrés de 300 € a compte, en concepte de reserva de plaça i omplir el "Formulari d'Inscripció".
                          Núm. de compte: ES64- 2100-4236-14-2200003795 (Entitat: La Caixa)

Resta del pagament de la matrícula

1.  Ingrés/transferència bancària: Núm. de compte: ES64-2100-4236-14-2200003795 (Entitat: La Caixa)

2. Domiciliació bancària: junt amb la documentació que cal aportar a l'hora de realitzar la matrícula s'haurà d'entregar un número de compte per a poder fer efectiva la domiciliació bancària, que es realitzarà a l'inici del curs.

3. Hi ha fonts de finançament personalitzades

 


Patronos
Logo patrono

Información de contacto

silvia

Silvia Membrilla Rubio
Teléfono: 964 38 72 09
smembri@fue.uji.es

silvia

Andrea Navarro
Teléfono: 964 38 72 12
andrea@fue.uji.es

Reyes

Reyes Riera Bravo
Teléfono: 964 38 72 10
reyes@fue.uji.es


Sigue a la FUE-UJI twitter facebook linkedin youtube

Fundación Universitat Jaume I - Empresa CIF: G-12366993 Tel: +34 964 38 72 22
Campus Riu Sec. Edif. Consejo Social, s/n 12071 Castelló de la Plana, España